Zajímavá akce v Bučovicích

„KDYŽ ZAZNÍ V MUZEU ORCHESTRION….“
aneb slavnostní uvedení restaurovaných hracích hudebních automatů ze sbírky bučovického muzea
5. prosince 2015 v 17 hodin Muzeum Bučovice, 2. patro Zámku Bučovice

5. prosince 2015 v 17 hodin Muzeum Bučovice, 2. patro Zámku Bučovice
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, detašované praocviště Muzeum Bučovice pořádá akci, při níž budou slavnostně uvedeny restaurované hudební mechanické nástroje z bučovické muzejní sbírky. Jedná se o unikátní hřebíčkový hrací stroj firmy „Gustav Schömig“ z Vídně a orchestrion značky „Hynek Klepetář“ z Prahy.

V letech 2014–2015 proběhly náročné restaurátorské práce na těchto dvou sbírkových předmětech. Souhrnně se nazývají automatofony. Dosáhly značné obliby v druhé polovině 19. století. Počítaly se do běžného vybavení kaváren a hostinců. Také v domácnostech se těšily velké popularitě. Jejich sláva postupně upadala zároveň s masivním nástupem gramofonu.

Během slavnostního uvedení promluví kurátor sbírky Muzea Bučovice PhDr. Jiří Setinský; restaurátoři Bc. Martina Půlkrábková, Radek Janoušek a Vladimír Kocourek. Ti podrobně rozvedou postup restaurátorských zásahů a popíší jednotlivé mechanismy hracích strojů. V neposlední řadě zazní dnes již nostalgické melodie známé z přelomu 19. a 20. století. Přijďte si osvěžit adventní čas poslechem hudby z dob staré monarchie.

Vstup na akci je zdarma
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace