Zachraňme nejstarší kolotoč v Evropě

Na hraně Letenských sadů před Národním technickým muzeem stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. V nejbližší době plánuje NTM opravu stavební části, která však nestačí ke zprovoznění kolotoče.

Proto ve spolupráci MČ Praha 7, NTM a dalších blízkých institucí vznikl plán, jak obnovit zbývající prvky a v brzké době uvést kolotoč opět do pohybu. Tuto iniciativu může podpořit každý, komu záleží na osudu Letenského kolotoče. Od 6. ledna 2015 je možné přispět do veřejné sbírky na transparentní účet: 107-9304750207/0100

At the edge of the Letná park, in front of the National Technical Museum, stands the oldest floored carousel in Europe. The National Technical Museum is planning to restore the carousel's structural parts in the immediate future, which, however, will not be enough to restore the carousel to a fully functioning state. Therefore, a cooperative project between the district of Prague 7, the National Technical Museum and other nearby institutions has been formed to plan the restoration of the remaining portions, and return the carousel to fully functional status in the near future. This initiative is open to sponsorship by the public, that is, to anyone wishing to help restore the Letná carousel. Beginning January 6th, 2015, it is possible to contribute to the restoration fund by donating to transparent account: 107-9304750207/0100.

6. ledna 2015 byla v  Národním technickým muzeem spuštěna veřejná sbírka na obnovu historického kolotoče na Letné. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci s MČ Praha 7 a blízkými institucemi je opětovné zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané náklady související s opravou kolotoče na Letné a jeho znovuuvedení do provozu. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu letenského kolotoče.


Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu kolotoče na Letné je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček.

Finanční prostředky je možno posílat na transparentní účet:

107-9304750207/0100

IBAN: CZ26 0100 0001 0793 0475 0207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Hotovostně je možno finanční prostředky dávat do pokladniček, k jejichž rozmístění dojde v dohledné době.

Vyplněný formulář pro vystavení potvrzení o daru prosím posílejte na centrální adresu: karel.havlicek@ntm.cz